Balkán

Historický a geografický název oblasti rozkládající se na Balkánském poloostrově v JV Evropě mezi Černým a Jaderským mořem. Severní hranici tvoří řeka Sáva a jižní hranici tok Dunaje, jižní hranice je tvořena Marmarským, Krétským, Jónským a Egejským mořem. Přibližná rozloha Balkánu je 550000 čtverečních kilometrů.

Balkán, toto označení vychází ze starobulharského a starosrbského názvu pohoří Stara Planina.

Na Balkánském poloostrově se nacházejí státy bývalé Jugoslávie (Černá Hora, Kosovo, Makedonie, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Chorvatsko se většinou do těchto zemí nepočítá), Albánie, Bulharsko, Řecko a část Turecka nachazející se v Evropě.

V našem případě se mezi balkánské státy počítá i Rumunsko.

Zájezdy s CK Poznání na BALKAN.CZ

Turistika s CK Poznání

Balkán - historie

Na konci 6.st.n.l. začíná být Balkán, který je v této době až po dunajskou hranici součástí byzantské říše, postupně osídlován slovany. Byzantská správa a církev se postupně hroutí. Na konci 7.st.n.l. se vytváří bulharská říše, což je první stát, na kterém se velkou mírou podílejí i Slované. Následují drobná srbská knížectví a Chorvatsko.

Na počátku 11.st.n.l. se celý Balkán dostal do vlivu Byzantské říše. Stalo se tak za vlády byzatského císaře Basileia II. Bulharobijce. Bulharsko je znovu začleněno pod byzantskou říši, vládcové srbských státečků se staly vazaly císaře.

Na přelomu 12. a 13.st.n.l. se Bulharsko se Srbskem osamostatnily.

V polovině 14.st.n.l. záhájili Osmanští turci dobývání Balkánu. Roku 1389 byl osudovým okamžikem. Odehrála se bitva na Kosově poli, po níž si Turci podrobili srbské i bulharské uzemí a dobyli Konstantinopoli v roce 1453, což znamenalo konec byzantské říše. Osmanská říše se rozhodující politickou silou na Balkáně.

1521 Turci dobyli uherskou pohraniční pevnost Bělehrad, čímž si otevřeli cestu do střední Evropy

V 19.st.n.l. balkánské národy zahájily boj o nezávislost, vyvrcholení nastalo v letech 1912-1913. Po 2.sv.válce se na Balkáně prosazuje vliv sovětského svazu. Albánie, Bulharsko a Rumunsko se stávají součástí "východního bloku".

V 90-tých letech Balkán zasahuje konflikt jugoslávských republik, který si vyžádal intervenci mezinárodních sil především v Bosně a Hercegovině, Kosovu a Makedonii.

Balkán - Obyvatelstvo

Na Balkáně žije kolem 55 milionů obyvatel, kteří se hlásí k mnoha různým kulturám a mluví mnoha různými jazyky.

Mezi nejvýznamnější balkánské národnosti patří Řekové (10 milionů), Turci (9 milionů v evropské části Turecka), Srbové (8,5 milionů), Bulhaři (7 milionů), Albánci (6 milionů), Chorvati (4,5 milionů), Bosňáci (2,4 milionů), Makedonci (1,4 milionů) a Černohorci (260 000). Nejvýznamněji zastoupeným náboženstvím na Balkáně je křesťanství (zejména pravoslaví, ale i katolictví) a islám.

Balkán - Černá Hora

23.05. 2011

K dnešnímu dni jsme spustili prezentaci republiky ČERNÁ HORA

Balkán -přehled nejzajímavějších černohorských lokalit :

Bjelasica, Boka Kotorská, Budva, Durmitor, Komovi, Kotor, Prokletije, Sutomore, Sveti Stefan, Skadarské jezero, Visitor, Žabljak